Vēršot uzmanību uz izpratnes veicināšanu par atkritumiem un to radīto ietekmi uz vidi, Starptautiskajā bezatkritumu dienā – 30. martā – LU Ekopadome aicina ikvienu izmēģināt dienu bez atkritumiem.  

"Atzīmējot Starptautisko bezatkritumu dienu, aicinām Latvijas Universitātes saimi izmēģināt vienu dienu iztikt bez atkritumu radīšanas," aicina LU Ekopadomes priekšsēdētājs Renārs Kairis. "Ja izaicinājums nešķiet paveicams, tad iesakām vismaz šai dienā izmēģināt veikt atkritumu auditu (atkritumaudits.lv), lai noskaidrotu darbā vai mājās radīto atkritumu daudzumu un lai spriestu, no kā ikdienā būtu iespējams atteikties vai ieviest kādu paradumu, kas samazinātu atkritumu apjomu." 

Kā uzsver Vides izglītības fonds, dabā atkritumi nerodas, taču cilvēku pasaulē tā ir liela problēma, sevišķi – kopš sākām ražot plastmasu, kas tagad nonāk gan mežos, gan upēs, gan jūrās un okeānos. Atkritumu savākšana un vešana uz izgāztuvēm nav labs risinājums. Daudz svarīgāk ir radīt pārmaiņas, lai atkritumi nerastos vispār – un tikai tad domāt par šķirošanu, pārstrādi un savākšanu. Samazināt atkritumu daudzumu nemaz nav tik sarežģīti – pietiek atteikties no lieka iepakojuma un nepirkt lietas, kuras nāksies drīz izmest. Tas ļauj ietaupīt arī dabas resursus un arī naudu. 

Starptautiskajā bezatkritumu dienā dalībvalstis, organizācijas no Apvienoto nāciju sistēmas, sabiedrība, privātais sektors, mācību iestādes un citas ieinteresētās personas ir aicinātas iesaistīties aktivitātēs, kas vērstas uz izpratnes palielināšanu par valsts, reģionālām un vietējām bezatkritumu iniciatīvām un viņu ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības sasniegšanā. Apvienoto nāciju Vides programma un Apvienoto nāciju Iedzīvotāju apmetņu programma kopīgi veicina Starptautiskās bezatkritumu dienas ievērošanu.

Bezatkritumu iniciatīvas var palīdzēt virzīties uz to mērķu sasniegšanu, kas iekļauti 2023 Ilgtspējīgas attīstības programmā, tostarp Ilgtspējīgas attīstības mērķi nr. 11 un nr. 12. Mērķi vērsti uz dažādiem atkritumiem, kā arī pārtikas un elektroniskiem atkritumiem, kā arī dabas resursu ieguvi.

   

Dalīties

Saistītais saturs

Latvijas Universitātes ēkās papildus izvietoti 45 atkritumu šķirošanas konteineri
13.03.2023.

Latvijas Universitātes ēkās papildus izvietoti 45 atkritumu šķirošanas konteineri

Uzstādīti desmit jauni atkritumu šķirošanas punkti
01.09.2020.

Uzstādīti desmit jauni atkritumu šķirošanas punkti